کدام گزینه برای خرید بهتر است. ۹۰ روز یا ۶۰ روزه؟

هرچه خرید ها برای دوره های بیش از یکماه باشد قیمت کمی بهتر میشود

فرق بین گیم کارت اروپا و امریکا چیست؟

از نظر پینگ بهتر است گیم کارت اروپا بخرید مگر ساکن آمریکا و یا اطراف آمریکا باشید

آیا میتوانم برای ریلم اروپا از گیم کارت آمریکا و یا بالعکس استفاده کنم؟

خیر. سرورها هم یکی نیستند

قیمت ها با خرید بیشتر تخفیف دارند؟

بله درصورتی که میزان خرید شما از ۵ عدد بیشتر باشد بغیر از گیم کارت بلیزارد